Leggekant

Leggekanter brukes oftest når et område skal reasfalteres uten planfresing. Leggekanten er en ramme vi freser rundt området som skal reasfalteres. Leggekanten har samme funksjon som en buttskjøt, da den skal sørge for overgang og skjøt fra ny til gammel asfalt.

Leggekanter er også aktuelt ved asfaltering av fartshumper og fartsputer. Ved å frese leggekanter vil fartshumpene få lengre levetid.

Oppmåling og merking for leggekant til fartsputer i Stavanger.

 

 

 

 

 

 

 

Fresing av leggekant for fartsputene.

 

 

 

 

 

 

 

Leggekant på lasteområde til Halliburton(Tananger).