Fjerning/justering av fartshumper

Fartshumper og fartsputer spesielt blir etter hvert slitte og mister sin effekt. Med vårt utstyr kan vi fjerne fartshumper med liten påvirkning på eksisterende vegbane.

Vi foretar også justeringer på fartshumper.

Fjerning av fartspute pågår. Maskinens nøyaktige nivellerings-system sørger for liten påvirkning på vegbane under fartsputen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fartsputene er fjernet. Skade på vegbane redusert til et minimum.

 

 

 

 

 

 

 

Justering av fartspute på Rosseland(Bryne). Rettholt brukes for å kontrollere fresingen.

 

 

 

 

 

 

 

Justering av fartspute for å redusere 'slag' i bilene.