Buttskjøter

En buttskjøt er en tverrgående(horisontal) skjøt i vegen som er vanlig ved reasfaltering. Buttskjøten sørger for at den nye asfalten får en jevn overgang til den gamle, og at ‘sammenkoblingen’ av ny og gammel asfalt blir solid.

Buttskjøt på Moi.

 

 

 

 

 

Buttskjøt på nytt veganlegg på Forus.