Fortanning

Fortanning freses for å forhindre setningsskader mellom gammelt dekke og nytt dekke, spesielt i overgangen/skjøten. Teknikken går ut på å frese en 3-4 cm dyp/50cm bred fortanning inn på den eksisterende asfalten. Dette gjør at overgangen fra ny til gammel asfalt skjer på to nivå, og setningsskader i overgangen blir unngått.

Fortanning langs nye kantsteiner i busslomme på Hundvåg.