Planfresing

Planfresing innebærer at vi freser av et areal med asfalt til en gitt dybde. Eksempelvis kan slitelaget på en veg freses ned 3-4 cm som gir tilstrekkelig dybde for reasfaltering. I forhold til å sage og grave opp asfalten er planfresing en mer økonomisk løsning. Ved å reasfaltere på planfrest veg kan entreprenøren unngå setningsskader som kan oppstå ved nylagt asfalt på grus, siden den nye asfalten vil bli lagt over et eldre lag med asfalt som allerede har ‘satt’ seg.

Planfresing forekommer på veger, parkeringsplasser, lasteområder, lagerområder osv.

Trykk på bildene for å se større versjon.

Planfrest kjørebane, limt i etterkant av asfaltentreprenøren.

 

 

 

 

 

 

 

Planfresing av kjørebane ved Sola Flystasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Planfresing av slitelag på bro i Egersund.