Fjerning av vegmerking

Med vår finfres kan vi nøyaktig fjerne vegmerking med liten slitasje/skade på vegbanen.

Fjerning av vegmerking.

 

 

 

 

 

 

 

.